Sonuçlanmış İhaleler

Tarih Saat Konu İhale Dosyası İhale Detayı
11.12.2013 14:00 Sokak hayvanlarının toplaması, nakli, halk sağlığı alanında malzeme dahil biyosidal ürün uygulama hizmeti alınacaktır.
Yükle
İhale Detayı
25.11.2013 15:00 Mülkiyeti Karabük Belediyesine ait, İlimiz Bayır Mahalle Kemal Güneş Caddesi üzerinde Belediye Hizmet binasının 3. katında bulunan (16,50 m2)’lik Çay Ocağı, aylık kirası 450,00 TL üzerinden 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık artırma usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
11.11.2013 15:00 özel halk otobüsü statüsünde yürütülen şehir içi toplu taşıma hizmetine 3 (üç) adet hattın ilave edilerek Karabük Belediye Başkanlığı Denetiminde Çalışan Özel halk Otobüsü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hat kiralaması usulü ile özel halk otobüsü çalıştırılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 / c maddesine göre açık teklif usulüyle ihale edilecektir.
Yükle
İhale Detayı
30.10.2013 15:00 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 tarihleri arası 17 personel ile teknik şartnamesine göre su endeks okuma sayaç sökme takma vb. hizmet alımı 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Yükle
İhale Detayı
25.10.2013 16:30 Kömür Satın Alınacaktır
Yükle
İhale Detayı
15.11.2013 14:00 Biyosidal Ürünler ve Geçici Hayvan Veteriner İlaçları Satın Alınacaktır
Yükle
İhale Detayı
08.11.2013 09:00 Personel Hizmeti ve Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır
Yükle
İhale Detayı
07.11.2013 09:00 Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi
Yükle
İhale Detayı
11.11.2013 09:00 Çöp Toplama ve Nakil Hizmeti Alınacaktır
Yükle
İhale Detayı
31.10.2013 14:30 Personel Hizmeti Alınacaktır
Yükle
İhale Detayı
10.10.2013 15:00 İlimiz Merkez Hürriyet Mahallesi, İnönü caddesi üzerinde (Tapuda Bayır Mahalle) 18 Pafta, 1091 Ada, 1 parselde bulunan İş Merkezinin 7. katı (466,42 m2) 2886 Sayılı Yasanın 43. maddesine göre Pazarlık Usulü ihale ile satılacaktır.
Yükle
İhale Detayı
05.11.2013 10:00 Personel ve Araç Kiralama hizmeti alınacaktır.
Yükle
İhale Detayı
04.11.2013 15:00 Personel ve Araç Kiralama hizmeti alınacaktır.
Yükle
İhale Detayı
31.10.2013 15:00 Sokak hayvanlarının toplanması, nakli, halk sağlığı alanında malzeme dahil biyosidal ürün uygulama hizmeti alınacaktır.
Yükle
İhale Detayı
24.10.2013 15:00 Karabük Belediye Başkanlığınca ekte özellikleri belirtilen ve Mülkiyeti Belediyeye ait olan arsa üzerine ekli teknik şartnamede belirtilen şartlarla kat karşılığı inşaat yaptırılması için kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
Yükle
İhale Detayı
10.10.2013 15:00 Ekte tapu kaydı ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazların (Yenişehir Mahallesi, PTT Yanı Kütüphane Binası) satışı 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile 10 Ekim 2013 Perşembe günü yapılacaktır.
Yükle
İhale Detayı
07.10.2013 15:00 İlimiz Şirinevler Ticaret Merkezi birinci katında bulunan 24 nolu (34,88 m2) işyeri, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 107 nolu sokak, Doğum Hastanesi altında bulunan büfe-park-çay bahçesi ile Ergenekon Mahallesi 3 Nisan Camii yanında bulunan işyeri (Büfe-WC) 2886 sayılı yasanın 35/c maddesine göre açık teklif usulü ihale ile işletilmek üzere kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
30.09.2013 15:00 İlimiz Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde okul ve personel servis aracı olarak çalıştırılmak üzere, 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık artırma usulü ihale ile 3 (üç) adet personel Karabük Belediyesi Özel Servis Araçları (S Plakalar) Hizmet yönetmeliği hükümlerine uygun araç işletmecilerine öğrenci ve personel servis aracı olarak S Plakası verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
03.10.2013 15:00 İlimiz Merkez Hürriyet Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde (Tapuda Bayır Mahalle) 18 Pafta, 1091 Ada, 1 parselde bulunan İş Merkezinin 7. katı (466,42 m2) 2886 Sayılı Yasanın 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.
Yükle
İhale Detayı
30.09.2013 15:00 İlimiz Ergenekon Mahallesi, Atatürk Bulvarında bulunan ve mülkiyeti Karabük Belediyesine ait olan Şehirlerarası Otobüs terminalinin krokisinde belirtilen, zemin katta AZ-15 (8,04 m2) bilet satış yazıhanesi ve birinci katta bulunan A1-15 (17,40 m2) nolu büro 2886 sayılı yasanın 35/c maddesine göre kiralama süresince bir defa alınacak 500.000,00 TL bedel üzerinden açık artırma usulü ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı

SİTEDE ARA

WHATSAPP NUMARALARIMIZ

ONLINE BELEDİYECİLİK