Sonuçlanmış İhaleler

Tarih Saat Konu İhale Dosyası İhale Detayı
18.03.2014 11:00 JCB Marka İş Makinalarına Yedek Parça Alımı
Yükle
İhale Detayı
10.03.2014 15:00 Belediyemiz tarafından yapılan Kent Meydanında bulunan taşınmazlar sözleşme tarihinden itibaren 2886 Sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık artırma usulü ihale ile 119 aylığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
03.03.2014 15:00 1. İlimiz Öğlebeli Mahallesi Timurlenk Sokak Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksinde bulunan 60 Tonluk kantar 3 yıllığına işletilmek üzere açık artırma usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir. 2. İlimiz Hürriyet Mahallesi Ateş caddesinde bulunan kantar, Akören Köyü Kaynarca mevkiinde oluşturulan Hurdacılar ve atık toplama geri dönüşüm alanında kullanılmak üzere açık artırma usulü ihale ile 120 aylığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
24.02.2014 15:00 İlimiz Hürriyet Mahallesi Aktaş Caddesi üzerinde eski itfaiye binası zemin katında bulunan 19/A nolu (14,00 m2) işyeri birinci katta bulunan 9 bağımsız bölüm (198,50 m2) ile birlikte, zemin katta bulunan 19/B Nolu (115,00 m2) işyeri 2886 sayılı yasanın 35/c maddesine göre açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
13.02.2014 15:00 Mülkiyeti Karabük Belediyesi´ne ait, İlimiz Bayır Mahalle Kemal Güneş Caddesi üzerinde Belediye Hizmet binasının 3. katında bulunan (16,50 m2)’lik aylık kirası 500,00 TL+KDV üzerinden 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık artırma usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
06.02.2014 15:00 Mülkiyeti Karabük Belediyesi´ne ait olup, İlimiz Hürriyet Mahallesi Minibüs Terminalinde bulunan Z06 Nolu (26,59 m2) Lokalin, Z03 nolu (9,25 m2) bölüm ve Birinci katta bulunan (132,98 m2) alan ile birlikte aylık kirası 5.300,00 TL üzerinden açık artırma usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
30.01.2014 15:00 Mülkiyeti Belediyemize ait olup, İlimiz Ergenekon Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde, Şehirlerarası Otobüs Terminali, birinci katta bulunan A1-13 Nolu lokanta ve müştemilatları A1-10 Nolu teras, A1-11 nolu mutfak, A1-12 Nolu Ofis ile birlikte açık arttırma usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
20.01.2014 15:30 Belediyemiz AB Proje Koordinatörlüğünce 4734 sayılı kanunun 22/d maddesine göre alınması kararlaştırılan ekte yazılı MAL/HİZMET/YAPIM/DANIŞMANLIK malzemenin/hizmetin firmanızca verilip verilemeyeceği ve fiyatlarının bildirilmesini rica ederiz.
Yükle
İhale Detayı
24.01.2014 10:30 Şehir İçi Cenaze Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 200 Sefer Otobüs Kiralanması Hizmeti
Yükle
İhale Detayı
09.01.2014 15:15 Mülkiyeti Karabük Belediyesine ait olup, İlimiz Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Şehirlerarası Otobüs Terminali zemin katta bulunan CZ-03 (6,07 m2) nolu Büfe Pazarlık usulü ile 3 yıllığına işletilmek üzere kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
13.01.2014 15:30 Belediyemiz AB Proje Koordinatörlüğünce 4734 sayılı kanunun 22/d maddesine göre alınması kararlaştırılan ekte yazılı MAL/HİZMET/YAPIM/DANIŞMANLIK malzemenin/hizmetin firmanızca verilip verilemeyeceği ve fiyatlarının bildirilmesini rica ederiz.
Yükle
İhale Detayı
08.01.2014 14:00 Kefen ve Mezar İçi Beton Alımı
Yükle
İhale Detayı
02.01.2014 15:15 İlimiz Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait Şehirlerarası Otobüs Terminalinde zemin katta CZ-03 (6,07 m2) ve CZ-04 (6,61 m2) nolu Büfeler açık artırma usulü ile 3 yıllığına işletilmek üzere kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
02.01.2014 15:00 Mülkiyeti Belediyemize ait olup, İlimiz Bayır Mahalle, Ateş Cd. 1090 ada, 11 parsel üzerinde bulunan 17 Nolu Odun-Kömür satış irtibat bürosu 450,00 TL kira bedeli üzerinden, işletilmek üzere açık artırma usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
30.12.2013 15:00 Mülkiyeti Karabük Belediyesine ait, İlimiz Bayır Mahalle Kemal Güneş Caddesi üzerinde Belediye Hizmet binasının 3. katında bulunan (16,50 m 2)’lik Çay Ocağı, aylık kirası 500,00 TL+KDV üzerinden 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık artırma usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
23.12.2013 15:00 Mülkiyeti Belediyemize ait olup, İlimiz Öğlebeli Mahallesi, Timurlenk Sokakta, yaş sebze ve meyve hal kompleksinde, idari büronun altında bulunan 2x3=6,00 m2 işyeri aylık 250,00 TL aylık kira bedeli üzerinden, işletilmek üzere 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık artırma usulü ihale ile 36 aylığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
16.12.2013 15:00 Ekte tapu kaydı ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazların (Karabük, Merkez, Yenişehir, PTT Yanı, Kütüphane Binası) satışı 16.12.2013 Pazartesi günü yapılacaktır.
Yükle
İhale Detayı
19.12.2013 15:15 İlimiz Merkez Hürriyet Mahallesi, İnönü caddesi üzerinde (Tapuda Bayır Mahalle) 18 Pafta, 1091 Ada, 1 parselde bulunan İş Merkezinin 7. katı (466,42 m2) pazarlık usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
16.12.2013 15:00 İlimiz Ergenekon Mahallesi, Atatürk Bulvarında bulunan ve mülkiyeti Karabük Belediyesine ait olan Şehirlerarası Otobüs terminalinin krokisinde belirtilen, zemin katta AZ-15 (8.04 m2) bilet satış yazıhanesi ve birinci katta bulunan A1-15 (17,40 m2) nolu büro 2886 sayılı yasanın 43. maddesine göre kiralama süresince bir defa alınacak 350.000,00 TL. bedel üzerinden pazarlık usulü ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
20.12.2013 14:00 Biyosidal Ürünler Satın Alınacaktır
Yükle
İhale Detayı