Sonuçlanmış İhaleler

Tarih Saat Konu İhale Dosyası İhale Detayı
25.04.2013 15.00 İlimiz Ergenekon Mahallesi, Atatürk Bulvarında bulunan ve mülkiyeti Karabük Belediyesine ait olan Şehirlerarası Otobüs terminalinin krokisinde belirtilen, zemin katta AZ-15 (8.04 m2) bilet satış yazıhanesi ve birinci katta bulunan A1-15 (17,40 m2) nolu büro 2886 sayılı yasanın 35/c maddesine göre kiralama süresince bir defa alınacak 600.000,00 TL bedel üzerinden açık artırma usulü ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
11.04.2013 15.00 Yenişehir (Ptt Yanı Kütüphane Binası) tapu kaydı ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazların satışı 2886 sayılı yasanın 43. maddesine göre 11 Nisan 2013 Perşembe günü yapılmak üzere pazarlığa bırakılmıştır.
Yükle
İhale Detayı
25.03.2013 15.00 İlimiz Ergenekon Mahallesi, Atatürk Bulvarında bulunan ve mülkiyeti Karabük Belediyesine ait olan Şehirlerarası Otobüs terminalinin krokisinde belirtilen, zemin katta AZ-15 (8.04 m2) bilet satış yazıhanesi ve birinci katta bulunan A1-15 (17,40 m2) nolu büro 2886 sayılı yasanın 43 maddesine göre kiralama süresince bir defa alınacak 500.000,00 TL bedel üzerinden pazarlık usulü ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
03.04.2013 09.30 Elektrik Malzemeleri Satın Alınacaktır
Yükle
İhale Detayı
28.03.2013 15.00 Karabük ili, Merkez ilçesi, Yenişehir Mahallesi (PTT Yanı Kütüphane Binası) ekte tapu kaydı ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazların satışı 28 Mart 2013 Perşembe günü yapılacaktır.
Yükle
İhale Detayı
21.03.2013 15.00 Mülkiyeti Hazineye ait olup, İlimiz Merkez İlçe, Tapuda Yeşilköy 124 ada, 1 Parselde Belediyemizce yapılan Mezbaha, Et Kombinasında bulunan 12 m2.lik 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu işyerlerinin Deri Deposu olarak her biri KDV Hariç 110,00 TL. aylık kira bedeli üzerinden 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık artırma usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
18.03.2013 15.00 İlimiz Ergenekon Mahallesi, Atatürk Bulvarında bulunan ve mülkiyeti Karabük Belediyesine ait olan Şehirlerarası Otobüs Terminalinin krokisinde belirtilen, zemin katta AZ-15 (8.04 m2) bilet satış yazıhanesi ve birinci katta bulunan A1-15 (17,40 m2) nolu büro kiralama süresince bir defa alınacak 500.000,00 TL. bedel üzerinden açık artırma usulü ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
28.02.2013 15.00 İlimiz Merkez Yeşil Mahallede bulunan 19 L II Pafta, 1155 Ada, 2 parselli 555,06 m2. miktarındaki arsanın Belediye hissesi olan 326,84 m2.si açık teklif Usulü ihale ile satılacaktır.
Yükle
İhale Detayı
15.02.2013 10.00 Banka Promosyon İhalesi (Maaş, İkramiye, İyileştirme v.s.)
Yükle
İhale Detayı
11.02.2013 15.15 İlimiz Şehir Merkezinde otopark sorunun çözülmesi, cadde üzerinde park edecek araçların disipline edilmesi, kısa süreli park edecek vatandaşlarımızın cadde üzerinde park yeri bulmaları açısından İl Merkezinde bulunan Menderes Caddesinde uygulanacak olan (en az 3 adet el parkomat online parkmetre cihazı ile) 33 araçlık ücretli otopark işi 31.07.2014 tarihine kadar çalıştırmak üzere kiraya verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/ c maddesine göre açık teklif usulüyle ihale edilecektir.
Yükle
İhale Detayı
11.02.2013 15.00 İlimiz Ergenekon Mahallesi, Atatürk Bulvarında bulunan ve mülkiyeti Karabük Belediyesine ait olan Şehirlerarası Otobüs Terminalinin krokisinde belirtilen, zemin katta AZ-15 (8.04 m2) bilet satış yazıhanesi ve birinci katta bulunan A1-15 (17,40 m2) nolu büro kiralama süresince bir defa alınacak 600.000,00 TL bedel üzerinden açık artırma usulü ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
22.01.2013 14.00 Mevsimlik Çiçek alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Yükle
İhale Detayı
28.01.2013 15.00 İlimiz Merkez Hürriyet Mahallesi, İnönü caddesi üzerinde (Tapuda Bayır Mahalle) 18 Pafta, 1091 Ada, 1 parselde bulunan İş Merkezinin 7. katı 466,42m2. 2886 Sayılı Yasanın 43.maddesine Pazarlık Usulü ihale ile satılacaktır.
Yükle
İhale Detayı
28.01.2013 15.15 İlimiz Ergenekon Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde Kızılay binası yanında bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait olan 42,00 m2’lik 2/2 işyerinin (dükkan) aylık 2.475,00 TL, kira bedeli üzerinden, 2886 sayılı Yasanın 35/C maddesine göre açık artırma usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
28.01.2013 15.00 Mülkiyeti Belediyemize ait olup, İlimiz Ergenekon Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan 59 araçlık kapalı otopark ve terminal önünde bulunan 16 araçlık açık park alanı aylık kira bedeli üzerinden 3 yıllık olarak 2886 sayılı yasanın 35/c maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
14.01.2013 15.00 İlimiz Merkez Hürriyet Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde (Tapuda Bayır Mahalle) 18 Pafta, 1091 Ada, 1 parselde bulunan İş Merkezinin 6. ve 7. katı 466,42 m2 ayrı ayrı açık teklif Usulü ihale ile satılacaktır.
Yükle
İhale Detayı
23.11.2012 10.00 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde Destek Personel Çalıştırılması ve Hizmet Binalarının Temizliği İşi
Yükle
İhale Detayı
22.10.2012 15.00 İlimiz Şehir Merkezinde Özel Halk Otobüsleri ile yürütülen şehir içi toplu taşıma hizmetlerine yeni açılan bir adet hattın ilave edilerek Karabük Belediye Başkanlığı Denetiminde Çalışan Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hat kiralaması suretiyle en az 19 Kişilik Özel Halk Otobüsü çalıştırılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 43. maddesine göre pazarlık usulüyle ihale edilecektir.
Yükle
İhale Detayı
07.11.2012 09.30 Kombine Kanal Temizleme ve Kanal Açma Aracı Kiralaması İşi
Yükle
İhale Detayı
11.10.2012 15.00 İlimiz Şehir Merkezinde Özel Halk Otobüsleri ile yürütülen şehir içi toplu taşıma hizmetlerine yeni açılan bir adet hattın ilave edilerek Karabük Belediye Başkanlığı Denetiminde Çalışan Özel halk Otobüsü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hat kiralaması suretiyle en az 19 Kişilik özel halk otobüsü çalıştırılması işi ihale edilecektir.
Yükle
İhale Detayı