Sonuçlanmamış İhaleler

Tarih Saat Konu İhale Dosyası İhale Detayı
01.11.2018 15.00 İlimiz 100. Yıl Mahallesi, Prof. Dr. Burhanettin Uysal Caddesi, 1059 ada, 2 parselli 2.554,34 m2 taşınmaz üzerindeki 19 adet işyeri 2886 sayılı yasanın 35/c maddesine göre açık teklif usulü ile her bağımsız bölüm ayrı satılacaktır.
Yükle
İhale Detayı
22.10.2018 15.00 İlimiz 100. Yıl Mahallesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Caddesi 1262 ada, 1 parselli 3.810,91 m2 taşınmaz üzerindeki 40 adet işyeri, 22.10.2018 ve 25.10.2018 tarihlerinde, 2886 sayılı yasanın 35/c maddesine göre açık teklif usulü ile her bağımsız bölüm ayrı satılacaktır.
Yükle
İhale Detayı
30.10.2018 10.00 Sokak hayvanlarının toplanması, nakli, halk sağlığı alanında malzeme dahil biyosidal ürün uygulama hizmeti alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Yükle
İhale Detayı
  • 1