Çevre Temizlik Vergisi

Çevre Temizlik Vergisi

 
GENEL BİLGİLER
- Çevre Temizlik vergisi kullanılan tüm konut ve işyerlerinden alınmaktadır. 
- Çevre Temizlik Vergisinin mükellefi binayı fiilen kullanandır. 
- Boş olan konut ve işyerlerinden boş kaldığı sürece Çevre Temizlik Vergisi alınmaz. 
- Çevre Temizlik Vergisi her yıl tespit edilen yeniden değerleme oranı kadar arttırılarak hesaplanır. 
- Şehir suyu kullanan konutların Çevre Temizlik Vergisi kullandığı suyun her m3'ü için hesaplanarak su faturası ile birlikte tahsil edilir. 
- Şehir suyu kullanmayan konutlar ile diğer bina ve işyerlerinin Çevre Temizlik Vergisi tarifesine göre Belediyeye ödenir.
 
BEYAN VERME
Çevre Temizlik vergisi beyannamesi vermek için, mükelleflerin tapu fotokopisi (mal sahipleri için) kira sözleşmesi (kiracılar için) yapı kullanma izni, konut bildirim formu (muhtardan - yapı kullanma izni yoksa) nüfus cüzdan fotokopisi, binanın adresi (mahallesi, cadde ve sokak numarası, bina numarası, konut veya işeri numarası) Emlak vergisi sicil numarası mükellefin ikametgah ve işyeri numarası, ve ilgili yıl için belirlenen tutarda Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurması gerekir. Çevre Temizlik vergisi beyannamesi, Belediye Gelir servisinde bilgisayar ortamında ücretsiz olarak doldurulmaktadır. 
Çevre Temizlik Vergisi beyannamesi şehir suyu kullanan konutların dışındaki mükellefler için, mükellef olunduğunda bir defa verilir. Takip eden yıllarda binayı kullanan değişmediği sürece yeniden beyanname verilmez.
 
NASIL ÖDENİR?
Çevre Temizlik Vergisi, birinci taksiti Mayıs, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. 
Dileyen mükellef birinci taksit döneminde veya daha önce tümünü de ödeyebilir. 
Çevre Temizlik vergisini zamanında ödemeyen mükelleften geciken her ay için 6183 sayılı kanuna göre belirlenen gecikme oranında gecikme cezası ödemek zorundadır.
 
SATIŞ VE TAŞINMA
Herhangi bir adres değişikliği yada emlak alım ve satımlarında bağlı bulunduğunuz belediyeyi, bu durumdan haberdar etmeniz gerekmektedir. Mülk sizin ise mülkü sattığınızda, kiracı iseniz taşındığınızda bağlı olduğunuz belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne, bir dilekçe ile başvurarak değişiklikleri bildirmeniz gereklidir.
 
YANLIŞ VERGİLENDİRME
Eğer herhangi bir şekilde yanlış vergilendirmeye tabi olduysanız, yanlış vergilendirilmenin düzeltilmesi için bağlı olduğunuz belediyeye bir dilekçe ile başvurarak, yanlışlığın düzeltilmesini isteyebilirsiniz.
 

Canlı Destek Hattı