İlan Reklam Vergisi

İlan Reklam Vergisi

GENEL BİLGİLER

İlan ve Reklam Vergisi mükellefi İlan ve Reklamı kendi adına yapar veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir.

- İlan ve Reklam vergisi beyannamesi, İlan ve Reklam işinin mükelleflerce yapılması halinde, ilan ve reklamın yapılmasından önce mükellefi tarafından; İlan ve Reklam işinin, bu işi devamlı meslek olarak yapanlar tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlar tarafından; ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar verilir. 

- İlan ve Reklam vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunundaki sınırlar içinde Belediye Meclisince belirlenen tarifeye göre alınır. 

- İlan ve Reklam vergisinin m2 üzerinden yapılan hesaplarında yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise bir metrekareye tamamlanır. 

- Bir yüzeyde yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resmin kapladığı alan dikkate alınır. 

- Çok cepheli ilan ve reklamlarda metrekare hesabı her cephe için ayrı ayrı hesaplanır. 

- İlan ve reklam vergisi, ilk defa mükellef olunmasında beyanname verme süresi içinde peşin olarak; önceden mükellefiyeti devam edenler için Mayıs ve Kasım aylarında iki eşit taksitte ödenir. Süresi içinde ödemeyen ilan ve reklam vergisi 6183 sayılı yasa gereği gecikme cezası ile birlikte tahsil edilir.

- İlan ve Reklam vergisi beyannamesi için; mükelleflerin nüfus cüzdanı fotokopisi (şahıslar için), şirket sözleşmesi fotokopisi (şirketler için), vergi levhası fotokopisi, çevre temizlik vergisi ödeme makbuzu fotokopisi, ilan ve reklamın konulduğu yerin adresi (mahalle, cadde ve sokak numarası, bina numarası), mükellefin işyeri adresi (mahalle, cadde ve sokak numarası, bina numarası, işyeri numarası), bağlı olduğu vergi dairesi ve sicil numarası, yapılan ilan ve reklamın cinsi, ebatları, sayısı, ışıklı veya ışıksız olduğuna dair bilgiler ve ilgili yıl için tespit edilen miktarda Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekir. İlan - Reklam Beyan Formunu Gerekli Formlar bölümünde bulabilirisiniz.

Kamuya Açık Alanlarda İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği

SİTEDE ARA

PROJELERİMİZDEN

WHATSAPP NUMARALARIMIZ

DUYURULAR