Sonuçlanmış İhaleler

Tarih Saat Konu İhale Dosyası İhale Detayı
08.02.2012 10.00 Aype Boru Alımı
Yükle
İhale Detayı
16.01.2012 15.00 Üniversite Mahallesi, Kredi Yurtlar Kurumu (Öğrenci evleri) yolu üzerinde, Sancak Sürücü Kursu Eğitim Pisti yanında bulunan ve Belediyemizce tanzim edilen, 1.180,00 m2 alanda bulunan tesislerin (Büfe + Kafeterya + Çay Bahçesi) işletilmek üzere aylık 450,00 TL kira bedeli üzerinden açık artırma usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
26.01.2012 11.00 Yürüyen Merdiven ve Elektrik Aksamı Satın Alınacaktır
Yükle
İhale Detayı
05.01.2012 15.00 Açık artırma usulüyle yapılmasına karar verilen 78 S 0247, 78 S 0252, 78 S 0320 plakalı servis araçlarına ve 78 S 0045, 78 S 0061 plakalı okul servis araçları ihalesine saat 15.00’a kadar gerçek şahsen gerek posta ile iştirak eden olmadığından ihalenin yapılmak üzere 05.01.2012 Perşembe günü saat 15.00’da 2886 sayılı yasanın 43. Maddesine göre Encümen huzurunda pazarlığa bırakılmasına karar verilmiştir.
Yükle
İhale Detayı
26.12.2011 15.00 İlimiz Merkez İlçe Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesinde bulunan, mülkiyeti Karabük Belediyesine ait, 19 pafta, 1090 ada, 14 parselli, 691,63 m2 arsa üzerindeki 902,81 m2 binası ile birlikte, 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü 3.000.000,00 TL (üç milyon türk lirası) muhammen bedel üzerinden ihale ile satışı yapılacaktır.
Yükle
İhale Detayı
26.12.2011 15.00 İlimiz Ergenekon Mahallesinde bulunan ve Mülkiyeti Kardemir A.Ş.´ne ait olup, 49 yıllığına kullanmak üzere Belediyemize devredilen 68 ada, 24-25-182 ve 22 parselli toplam 26.331,00 m2 arsanın otopark olarak kullanılmak üzere aylık 1.300,00 TL kira bedeli üzerinden 1 (bir) yıllığına, Eski Tabur alanında bulunan deponun aylık 600,00 TL kira bedeli üzerinden 2 (iki) yıllığına 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık arttırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
26.12.2011 15.00 İlimiz Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde okul ve personel servis aracı olarak çalıştırılmak üzere, 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık artırma usulü ihale ile 16 (on altı) adet personel ve öğrenci servis aracı Karabük Belediyesi Özel Servis Araçları (S Plakalar) Hizmet yönetmeliği hükümlerine uygun araç işletmecilerine 3 (üç) adet Okul Servis Aracı ile 13 (on üç) adet Personel Servis Aracı olarak S Plakası verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
15.12.2011 15.00 İlimiz Merkez İlçe Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesinde bulunan, mülkiyeti Karabük Belediyesine ait, 19 pafta, 1090 ada, 14 parselli, 691,63 m2 arsa üzerindeki 902,81 m2 binası ile birlikte, 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü 3.000.000,00 TL (üç milyon türk lirası) muhammen bedel üzerinden ihale ile satışı yapılacaktır.
Yükle
İhale Detayı
12.12.2011 15.00 İlimiz Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı Balık Pazarı otobüs durakları yanında bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait olan 14,00 m2. bir adet işyerinin (Büfe) işletilmesi için, 2886 sayılı yasanın 35/c maddesine göre açık artırma usulü ihale ile aylık 850,00 TL kira üzerinden 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
20.12.2011 10.30 Kalorifer Yakıtı Saltın Alınacaktır.
Yükle
İhale Detayı
28.11.2011 15.00 Karabük Merkez İlçe, Üniversite Mahallesi, Kredi Yurtlar Kurumu (Öğrenci evleri) yolu üzerinde, Sancak Sürücü Kursu Eğitim Pisti yanında bulunan ve Belediyemizce tanzim edilen, 1.180,00 m2 alanda bulunan tesislerin (Büfe + Kafeterya 52,76 m2, Basketbol Alanı 347,00 m2, Kondisyon Aletleri Alanı 365,00 m2, Çocuk Oyun Alanı 414,00 m2) toplam 1,180,00 m2 alanda çay bahçesi işletilmek üzere aylık 450,00TL kira bedeli üzerinden 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık artırma usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
17.11.2011 15.00 Mülkiyeti Karabük Belediyesine ait, İlimiz Hürriyet Mahallesi, Ateş Caddesi üzerinde yeni odun ve kömürcüler irtibat büroları mevkiinde bulunan 80 tonluk elektronik kantar işletilmek üzere aylık 1.000,00 TL muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık teklif usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
25.10.2011 14.00 11 Kalem İpek Halı Malzemesi Alımı
Yükle
İhale Detayı
25.10.2011 14.30 Lale Soğanı, Mevsimlik Çiçek ve Kasımpatı Çiçeği
Yükle
İhale Detayı
20.10.2011 10.00 Kalorifer Yakıtı ve Akaryakıt Satın Alınacaktır.
Yükle
İhale Detayı
24.10.2011 15.00 Karabük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Su Tahakkuk ve Su Şebeke Servisinde kullanılmak üzere 600.000 adet Teknik Şartnamede belirtilen su bildirimi 10.000,00 TL. bedel üzerinden 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre reklam karşılığı açık arttırma usulü ihale ile bastırılacaktır.
Yükle
İhale Detayı
24.10.2011 15.15 Mülkiyeti Karabük Belediyesine ait, İlimiz Hürriyet Mahallesi, 790 Ada, 10 Parselli 443,54 m2. arsa ile üzerinde bulunan 1227,00 m2. 2 kat, 19 bağımsız bölümden oluşan fırın dahil eski İtfaiye binası, 1.070.000,00 TL. ve fırına ait makine teçhizat 30.000,00 TL. olmak üzere toplam 1.100.000,00 TL. muhamman bedel ile 2886 Sayılı Yasanın 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile satışı yapılacaktır.
Yükle
İhale Detayı
06.10.2011 15.00 Mülkiyeti Belediyemize ait olup, İlimiz Kayabaşı Mahallesi, Engin sokak (Ana Sağlık Ocağı yanı) Köprübaşı, merdivenli yol üstünde bulunun Büfe-Çay bahçesi aylık 20,00TL. kira bedeli, Cumayanı sanayi sitesi yanında bulunan Büfe (Modüler kabin büfe) aylık 260,00TL. kira bedeli üzerinden, 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık artırma usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
28.09.2011 14.00 Özel Yol Boyası ve Tineri İle Trafik İşaret Levhası ve Malzemesi
Yükle
İhale Detayı
17.10.2011 14.00 Sokak hayvanlarının toplanması, nakli, veteriner ilaçları ile halk sağlığı alanında biyosidal ürün uygulama hizmeti alınacaktır.
Yükle
İhale Detayı