Özel Kalem Müdürlüğü

İrfan KARTAL

İrfan KARTAL

Müdür

Tel: 0370 413 09 00 - 3303

Faks: 0370 413 09 13

E-Mail: ozelkalem@karabuk.bel.tr

Özgeçmiş:

Özel Kalem Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği İçin Tıklayınız

Özel Kalem Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıdaki gibidir.
a) Kuruluşu: Özel Kalem Müdürlüğü Müdür, Müdürlük bünyesinde çalışan diğer memur ve işçi personelden oluşur.
b) Görevleri: Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.

  1. Temsil ağırlama ve tören giderleri yönergesi alanında Başkanlık Makamının temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerini Belediye Kanunu ve yönergede belirlenen hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak.
  2. Belediye Başkanının emirlerini ilgili şubelere ve yerlere iletmek, sonuçlarını izlemek.
  3. Belediye Başkanının her türlü telefon görüşmelerini sağlamak ve randevu taleplerini iletmek.
  4. Belediye Başkanının tüm protokolle vatandaşla olan görüşlerini bir program içerisinde sağlamak. Belediye Başkanına gelen randevu taleplerini bir liste halinde Başkana iletmek, Belediye Başkanlığına gelen vatandaşların sorunlarını çözümlenmesi için ilgili birim ve kuruluşlarla gerekli koordineyi sağlamak, Belediye Başkanının katılması gerekli olan ve katılmayı düşündüğü açılış tören ve toplantıları programa alıp, günü gününe Belediye Başkanına hatırlatmak ve katılımını sağlamak. Belediye Başkanının  her türlü tebrik ve kutlama mesajlarının ilgililere ulaşması hizmetini yerine getirmek.
  5. Belediye Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

SİTEDE ARA

PROJELERİMİZDEN

WHATSAPP NUMARALARIMIZ