Sonuçlanmış İhaleler

Tarih Saat Konu İhale Dosyası İhale Detayı
25.03.2021 15.45 İlimiz 100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde, 1059 ada, 2 parselli, 2.554,34 m2 taşınmaz üzeri B blokta 19 adet iş yeri ve 100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde No 25’te Belediye Hizmet Binasının 1. katında bulunan 20,24 m2 iş yeri 2886 sayılı yasanın 35/c maddesine göre açık teklif usulü ihale ile her bağımsız bölüm ayrı ayrı 36 aylığına kiralanacaktır.
Yükle
İhale Detayı
18.02.2021 15.40 1. 100. Yıl mahallesi 1003 nolu cadde 1262 ada 1 parselli 3.810,91 m2 taşınmaz üzerinde A blokta bulunan 40 adet iş yerinden kalan 17 adet, zemin katta 1-16 nolu (16 adet) iş yerleri ile 1. katta bulunan 24 nolu (1 adet) iş yerleri, 2. Akören Köyü Hurdacılar Sitesinde bulunan 11 nolu 1.500 m2 iş yeri, 3. Şirinevler mahallesi Şirinevler Ticaret Merkezi 1. kat 15 nolu 43,16 m2 iş yeri, 4. Hürriyet mah. İnönü caddesi 18 pafta 1091 ada 1 parseldeki Belediye İş Merkezi (44 nolu bağımsız bölüm) 7 kat 466,42 m2 iş yeri, 5. 100. Yıl mahallesi 1003 nolu cadde no 25’te Belediye Hizmet Binasının 1. katında bulunan 20,24 m2 iş yeri 2886 sayılı yasanın 43. maddesine göre pazarlık usulü ihale ile her bağımsız bölüm ayrı ayrı kiralanacaktır.
Yükle
İhale Detayı
11.02.2021 15.40 İlimiz muhtelif yerlerinde bulunan, ekli dosyada belirtilen işyerleri 2886 Sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık teklif usulü ihale ile her bağımsız bölüm ayrı ayrı kiralanacaktır.
Yükle
İhale Detayı
11.02.2021 15.30 İdarenin sorumluluk alanında olan Karabük Belediyesi sınırları içersinde bulunan ve yüklenici tarafından geri dönüşüm ve geri kazanım ile değerlendirilmesi amacıyla düzenli aralıklarla toplanması için 100 adet Tekstil Atık Kumbara yeri kiralanması işi 36 ay süre ile 2886 sayılı yasanın 35/c maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir.
Yükle
İhale Detayı
18.01.2021 15.30 İlimiz Bayır Mahalle, 17 pafta, 154 ada, 131 parsel, Kares İş Merkezinde Albay Karaoğlanoğlu Caddesinden giriş, zemin üstü 1. katta bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 3.011,32 m2 net kullanım alanlı işyerleri ve eklentileri bir bütün olarak KDV hariç aylık 100.000,00 TL kira üzerinden 2886 Sayılı Yasanın 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile 120 aylığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
26.11.2020 15.30 Şirinevler Mahallesi Şirinevler Ticaret Merkezi 1. kat 15 nolu 43,16 m2 işyeri, Kayabaşı Mahallesi Bahattin Gazi Caddesi No 11’deki işyeri ve Şehir kütüphanesi binası zemin katta bulunan 1nolu brüt 383,16 m2 işyeri taşınmazları 2886 sayılı yasanın 43. maddesine göre pazarlık usulü ihale ile 36 aylığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
16.11.2020 15.30 Ekli dosyada belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/c maddesine göre açık teklif usulü ihale ile kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
15.10.2020 15.30 İlimiz Bayır Mahalle 17 pafta 154 ada 131 parsel, Kares İş Merkezinde, Albay Karaoğlanoğlu Caddesinden giriş zemin üstü 1. katta bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait 3.011,32 m2 net kullanım alanlı işyerleri ve eklentileri bir bütün olarak KDV hariç aylık 125.000,00 TL kira üzerinden 2886 Sayılı Yasanın 43. maddesine göre pazarlık usulü ihale ile 120 aylığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
01.10.2020 15.45 İlimiz 100. Yıl Mahalle 1003 Nolu Cadde 1262 ada 1 parselli 3.810,91 m2 taşınmaz üzerindeki 17 adet işyeri 36 aylığına 2886 Sayılı Yasanın 43. maddesine göre pazarlık usulü ihale ile ile her bağımsız bölüm ayrı ayrı kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
01.10.2020 15.30 İlimiz Bayır Mahalle 17 pafta 154 ada 131 parsel Kares İş Merkezinde, Albay Karaoğlanoğlu Caddesinden giriş zemin üstü 1. katta bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 3.011,32 m2 net kullanım alanlı işyerleri ve eklentileri bir bütün olarak KDV hariç aylık 125.000,00 TL kira üzerinden 2886 Sayılı Yasanın 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile 120 aylığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
28.09.2020 15.30 100. Yıl Mahallesi 1010 nolu Caddesinde 28,50 m2 büfe, 78,50 m2 kafeterya ve 24,50 m2 üzeri kapalı alanda bulunan Yunus Emre Park, Çerçiler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi 2. katta bulunan 97,65 m2 yer, Öğlebeli Mahallesi, Timurlenk Caddesi Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksinde bulunan 8 bölümlü 372,80 m2 soğuk hava deposu (kdv hariç), Merkez İlçe tapuda Yeşilköy 124 ada 1 parsel Mezbaha Et Kombinası 9 nolu işyerleri 2886 Sayılı Yasanın 43. maddesine göre pazarlık usulü ihale ile 36 aylığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
26.10.2020 15.30 Karabük Belediye Başkanlığınca ekli dosyada özellikleri belirtilen ve Mülkiyeti Belediyeye ait olan, İlimiz Bayır Mahalle 154/151 parseldeki 632,55 m2 arsaya ekli teknik şartnamede belirtilen şartlarla, kat karşılığı inşaat yaptırılması işi için kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
Yükle
İhale Detayı
24.09.2020 15.30 İlimiz 100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde 1262 ada 1 parselli 3.810,91 m2 taşınmaz üzerindeki 17 adet işyeri 36 aylığına 2886 Sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık teklif usulü ihale ile her bağımsız bölüm ayrı ayrı kiralanacaktır.
Yükle
İhale Detayı
21.09.2020 15.30 Öğlebeli Mahallesi Timurlenk Caddesi Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksinde bulunan 8 bölümlü 372,80 m2 soğuk hava deposu (kdv hariç), 100. Yıl Mahallesi 1010 nolu Caddesinde 28,50 m2 büfe, 78,50 m2 kafeterya ve 24,50 m2 üzeri kapalı alanda bulunan Yunus Emre Park, Merkez İlçe tapuda Yeşilköy 124 ada 1 parsel Mezbaha Et Kombinası 7 nolu işyeri, Merkez İlçe tapuda Yeşilköy 124 ada 1 parsel Mezbaha Et Kombinası 9 nolu işyeri, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 17 Nolu Cadde No 100/a adresinde bulunan 24,00 m2 işyeri + 10,00 m2 balkon, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 37 Nolu Cadde No 34 35,00 m2 işyeri, Çerçiler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi 2. katta bulunan 97,65 m2 yer taşınmazları 2886 sayılı yasanın 35/c maddesine göre açık teklif usulü ihale ile 36 aylığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
14.09.2020 15.30 Özel Halk Otobüsü statüsünde yürütülen şehir içi toplu taşıma hizmetinde encümence iptal edilen 3 (üç) adet hattın ilave edilerek Karabük Belediye Başkanlığı denetiminde çalışan Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hat kiralaması usulü ile Özel Halk Otobüsü çalıştırılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre 120 ay süre ile açık teklif usulüyle ihale edilecektir.
Yükle
İhale Detayı
06.07.2020 15.30 İlimiz Kent Meydanında bulunan 3 ve 4 nolu işyerleri 36 aylığına 2886 Sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık teklif usulü ihale ile kiralanacaktır.
Yükle
İhale Detayı
30.03.2020 15.30 Öğlebeli Mahallesi Timurlenk Caddesi Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksindeki 60 tonluk kantar, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan A1-03 nolu 10,00 m2 büro, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 17 nolu Cadde No 54’te bulunan (24,00 m2 iş yeri + 10,00 m2 balkon) iş yeri, Merkez İlçe tapuda Yeşilköy 124 ada, 1 parsel Mezbaha Et Kombinası 7 no.´lu iş yeri, Merkez İlçe tapuda Yeşilköy 124 ada, 1 parsel Mezbaha Et Kombinası 9 no.´lu iş yeri taşınmazları 2886 sayılı yasanın 43. maddesine göre pazarlık usulü ihale ile 36 aylığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
16.03.2020 15.40 Şehir kütüphanesi binası zemin katta bulunan 1 nolu brüt 383,16 m2 işyeri ve Şehir kütüphanesi binası zemin katta bulunan 3 nolu brüt 57,05 m2 işyeri taşınmazları 2886 Sayılı Yasanın 43. maddesine göre pazarlık usulü ihale ile 36 aylığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
19.03.2020 15.30 Öğlebeli Mahallesi Timurlenk Caddesi Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksindeki 60 tonluk kantar, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan A1-03 nolu 10,00 m2 büro, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 17 nolu Cadde No.54’te bulunan (24,00 m2 işyeri + 10,00 m2 balkon) işyeri, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 74 Nolu Sokak 3 nolu 110,00 m2 işyeri, Merkez İlçe tapuda Yeşilköy 124 ada 1 parsel Mezbaha Et Kombinası 6 nolu işyeri, Merkez İlçe tapuda Yeşilköy 124 ada 1 parsel Mezbaha Et Kombinası 7 nolu işyeri, Merkez İlçe tapuda Yeşilköy 124 ada 1 parsel Mezbaha Et Kombinası 9 nolu işyeri taşınmazları 2886 Sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık teklif usulü ihale ile 36 aylığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
02.03.2020 15.30 İlimiz Öğlebeli Mahallesi Yaş Sebze ve Meyve Hali 28 nolu 81,4 m2 dükkan 2886 Sayılı Yasanın 43. maddesine göre pazarlık usulü ihale ile 36 aylığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
Canlı Destek Hattı