Karabük Belediyesi Duyuruları
Eklenme Tarihi: 19.04.2022 284 Görüntülenme

Belediyemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Harabe Yapıların Yıkılacak Derecede Olduğu, Can ve Mal Güvenliği Açısından Tehlike Oluşturması

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bazı harabe yapıların yıkılacak derecede olduğu, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilmiştir. Ancak yıkım işlemlerinin tesis edilmesi için ekli dosyada belirtilen ilgilisine (Muzaffer Çepni hissesi adına kayıtlı Namık Kemal Mahallesi, 732 ada, 191 parsel üzerindeki harabe yapı) tebligat yapılamamıştır. Bu sebeple; 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine istinaden tehlike arz eden taşınmaz ile ilgili güvenlik tedbirlerinin malikleri tarafından ivedilikle yerine getirilmesi gerekmektedir.

Duyuru Dosyasını Yüklemek İçin Tıklayınız