Hukuk İşleri Müdürlüğü

Av. Banu Doğan UMAN

Av. Banu Doğan UMAN

Müdür V.

Tel:

Faks:

E-Mail: hukuk@karabuk.bel.tr

Özgeçmiş:

Hukuk İşleri Müdürlüğünün kuruluş teşkilatlanma  ve görevleri aşağıdaki gibidir.
a) Kuruluşu: Hukuk İşleri Müdürlüğü Müdür, Müdürlük bünyesinde çalışan diğer memur personelden oluşur.
b) Görevleri: Hukuk İşleri  Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.

  1. Hukuk işleri Müdürlüğü Karabük Belediyesi Kamu Tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına yürürlükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ile  Yönetmeliklere göre Belediye Başkanı’nca  verilen vekaletnamede belirtilen sınırlar içinde Belediyemizin haklarını aramak.
  2. Belediye Başkanı adına tüm yargı mercilerinde, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterlerde, Avukatlar vasıtası ile  Belediye Tüzel kişiliğini temsil etmek. İcra işlemlerini yürütmek, davalar açmak, açılan davalarda gerekli işlemleri yapmak ve davaları sonuçlandırmak, aleyhte kararları  temyiz etmek.
  3. Başkanlık Makamı ve Belediye Müdürlüklerinin istekleri üzerine hukuksal sorunlar hakkında  görüş belirtmek.
  4. Başkanlık Makamı tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak, yaptırmak.

SİTEDE ARA

PROJELERİMİZDEN

WHATSAPP NUMARALARIMIZ

DUYURULAR