Sonuçlanmış İhaleler

Tarih Saat Konu İhale Dosyası İhale Detayı
26.09.2011 15.00 Mülkiyeti Hazineye ait olup, İlimiz Merkez İlçe, Tapuda Yeşilköy 124 ada, 1 Parselde Belediyemizce yapılan Mezbaha, Et Kombinasında bulunan 12 m2.lik 12 Adet İşyerinin Deri Deposu olarak her biri aylık kirası 100,00 TL. üzerinden 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık artırma usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
26.09.2011 15.00 Mülkiyeti Hazineye ait olup, İlimiz Merkez İlçe, Tapuda Yeşilköy 124 ada, 1 Parselde Belediyemizce yapılan Mezbaha, Et Kombinasında bulunan 12 m2.lik 12 Adet İşyerinin Deri Deposu olarak her biri aylık kirası 100,00 TL. üzerinden 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık artırma usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
26.09.2011 15.00 İlimiz Belediye mücavir ve sınırları içerisinde personel servis aracı olarak çalıştırılmak üzere, 2886 sayılı Yasanın 35/C maddesine göre açık artırma usulü ihale ile 10 (on) adet Karabük Belediyesi Özel Araçları (
Yükle
İhale Detayı
08.09.2011 15.00 İlimiz Hürriyet Mahallesi, Aktaş caddesi, Eski İtfaiye Binası Arkasında (Civciv Pazarı) Bulunan (8,50 m2.) 21/C nolu İşyeri Aylık Kirası 50,00 TL. üzerinden açık artırma usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
08.09.2011 15.00 Belediyemize ait bir adet led ekran istekli tarafından alınacak yeri ekli teknik şartnamede belirtilen özelliklerdeki bir adet led ekranın kurulması ve işletilmesi işi aylık 1.000,00 TL bedel üzerinden açık teklif usulü 3 yıllığına ihale edilecektir.
Yükle
İhale Detayı
09.09.2011 14.00 Personel Hizmet Alımı
Yükle
İhale Detayı
24.08.2011 14.30 Kömür Satın Alınacaktır
Yükle
İhale Detayı
22.08.2011 10.00 Su Endeks Okuma, Sayaç Sökme Takma Hizmeti Alınacaktır
Yükle
İhale Detayı
05.09.2011 14.00 Personel ve Araç Hizmeti Alımı
Yükle
İhale Detayı
25.08.2011 10.00 Personel ve Araç Destek Hizmeti Alımı
Yükle
İhale Detayı
23.08.2011 14.00 Yemek Hizmeti Alımı
Yükle
İhale Detayı
23.08.2011 10.00 Personel Hizmeti Alımı
Yükle
İhale Detayı
24.08.2011 10.30 Personel Hizmeti Alımı
Yükle
İhale Detayı
17.08.2011 10.30 Atık Su Arıtma Tesisinde Destek Personel 1 Araç Çalıştırılması İşi
Yükle
İhale Detayı
29.07.2011 10.00 Etüt Hizmeti Alımı (Jeolojik / Jeoteknik)
Yükle
İhale Detayı
25.07.2011 15.00 İlimiz Ergenekon Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan AZ-22 ve CZ-21 nolu 2 Adet ATM yeri her biri 3 yıllığı 9.500,00 TL. peşin kira bedeli üzerinden, 2886 sayılı Yasanın 35/C maddesine göre açık artırma usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
18.07.2011 15.00 İlimiz Ergenekon Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde Kızılay binası yanında bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 42,00 m2’lik 2/2 ve 2/2-A nolu 2 adet işyerinin (dükkan) her biri aylık 1.500,00 TL kira bedeli üzerinden açık artırma usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
14.07.2011 15.00 Mülkiyeti Hazineye Ait Olup, İlimiz Merkez İlçe, Tapuda Yeşilköy 124 ada, 1 Parselde Belediyemizce Yapılan Mezbaha, Et Kombinasında Bulunan 12 m2.lik 14 Adet İşyerinin Deri Deposu, Sakadat ve İşkembe Temizleme Yeri Olarak Herbiri Aylık Kirası 100,00 TL. Üzerinden Açık Artırma Usulü İhale İle 3 Yıllığına Kiraya Verilecektir
Yükle
İhale Detayı
11.07.2011 15.00 Mülkiyeti Karabük Belediyesine Ait, İlimiz Soğuksu Mahallesindeki Eski Mezbahanede Bulunan ve Şartname Ekinde Bulunan Listedeki 4 Grup Malzeme Açık Artırma Usulü İhale İle Satılacaktır
Yükle
İhale Detayı
16.06.2011 15.00 Otomobil Satışı
Yükle
İhale Detayı