Sonuçlanmış İhaleler

Tarih Saat Konu İhale Dosyası İhale Detayı
08.11.2013 09:00 Personel Hizmeti ve Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır
Yükle
İhale Detayı
07.11.2013 09:00 Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi
Yükle
İhale Detayı
11.11.2013 09:00 Çöp Toplama ve Nakil Hizmeti Alınacaktır
Yükle
İhale Detayı
31.10.2013 14:30 Personel Hizmeti Alınacaktır
Yükle
İhale Detayı
10.10.2013 15:00 İlimiz Merkez Hürriyet Mahallesi, İnönü caddesi üzerinde (Tapuda Bayır Mahalle) 18 Pafta, 1091 Ada, 1 parselde bulunan İş Merkezinin 7. katı (466,42 m2) 2886 Sayılı Yasanın 43. maddesine göre Pazarlık Usulü ihale ile satılacaktır.
Yükle
İhale Detayı
05.11.2013 10:00 Personel ve Araç Kiralama hizmeti alınacaktır.
Yükle
İhale Detayı
04.11.2013 15:00 Personel ve Araç Kiralama hizmeti alınacaktır.
Yükle
İhale Detayı
31.10.2013 15:00 Sokak hayvanlarının toplanması, nakli, halk sağlığı alanında malzeme dahil biyosidal ürün uygulama hizmeti alınacaktır.
Yükle
İhale Detayı
24.10.2013 15:00 Karabük Belediye Başkanlığınca ekte özellikleri belirtilen ve Mülkiyeti Belediyeye ait olan arsa üzerine ekli teknik şartnamede belirtilen şartlarla kat karşılığı inşaat yaptırılması için kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
Yükle
İhale Detayı
10.10.2013 15:00 Ekte tapu kaydı ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazların (Yenişehir Mahallesi, PTT Yanı Kütüphane Binası) satışı 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile 10 Ekim 2013 Perşembe günü yapılacaktır.
Yükle
İhale Detayı
07.10.2013 15:00 İlimiz Şirinevler Ticaret Merkezi birinci katında bulunan 24 nolu (34,88 m2) işyeri, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 107 nolu sokak, Doğum Hastanesi altında bulunan büfe-park-çay bahçesi ile Ergenekon Mahallesi 3 Nisan Camii yanında bulunan işyeri (Büfe-WC) 2886 sayılı yasanın 35/c maddesine göre açık teklif usulü ihale ile işletilmek üzere kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
30.09.2013 15:00 İlimiz Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde okul ve personel servis aracı olarak çalıştırılmak üzere, 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık artırma usulü ihale ile 3 (üç) adet personel Karabük Belediyesi Özel Servis Araçları (S Plakalar) Hizmet yönetmeliği hükümlerine uygun araç işletmecilerine öğrenci ve personel servis aracı olarak S Plakası verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
03.10.2013 15:00 İlimiz Merkez Hürriyet Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde (Tapuda Bayır Mahalle) 18 Pafta, 1091 Ada, 1 parselde bulunan İş Merkezinin 7. katı (466,42 m2) 2886 Sayılı Yasanın 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.
Yükle
İhale Detayı
30.09.2013 15:00 İlimiz Ergenekon Mahallesi, Atatürk Bulvarında bulunan ve mülkiyeti Karabük Belediyesine ait olan Şehirlerarası Otobüs terminalinin krokisinde belirtilen, zemin katta AZ-15 (8,04 m2) bilet satış yazıhanesi ve birinci katta bulunan A1-15 (17,40 m2) nolu büro 2886 sayılı yasanın 35/c maddesine göre kiralama süresince bir defa alınacak 500.000,00 TL bedel üzerinden açık artırma usulü ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
23.09.2013 15:00 İlimiz Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde okul ve personel servis aracı olarak çalıştırılmak üzere, 2886 sayılı yasanın 35/c maddesine göre açık artırma usulü ihale ile 4 (dört) adet personel ve 1 (bir) adet öğrenci servis aracı olmak üzere toplam 5 (beş) adet Karabük Belediyesi Özel Servis Araçları (
Yükle
İhale Detayı
22.10.2013 10:30 Akaryakıt Satın Alınacaktır
Yükle
İhale Detayı
12.09.2013 15:00 Ekte tapu kaydı ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazların (Yenişehir Mahallesi, PTT Yanı Kütüphane Binası) satışı 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile 12 Eylül 2013 Perşembe günü yapılacaktır.
Yükle
İhale Detayı
05.09.2013 15:00 Belediyemize ait ekte belirtilen reklam araçları 31.08.2014 tarihine kadar 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
29.08.2013 15:00 Karabük Belediye Başkanlığınca ekte özellikleri belirtilen ve Mülkiyeti Belediyeye ait olan arsa üzerine teknik şartnamede belirtilen şartlarla kat karşılığı inşaat yaptırılması için kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
Yükle
İhale Detayı
12.08.2013 15:00 Karabük ili, Merkez ilçesi, Yenişehir Mahallesi (PTT Yanı Kütüphane Binası) tapu kaydı ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazların satışı 2886 sayılı yasanın 43. maddesine göre 12 Ağustos 2013 Pazartesi günü yapılmak üzere pazarlığa bırakılmıştır.
Yükle
İhale Detayı

SİTEDE ARA

WHATSAPP NUMARALARIMIZ

ONLINE BELEDİYECİLİK