Sonuçlanmış İhaleler

Tarih Saat Konu İhale Dosyası İhale Detayı
09.01.2014 15:15 Mülkiyeti Karabük Belediyesine ait olup, İlimiz Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Şehirlerarası Otobüs Terminali zemin katta bulunan CZ-03 (6,07 m2) nolu Büfe Pazarlık usulü ile 3 yıllığına işletilmek üzere kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
13.01.2014 15:30 Belediyemiz AB Proje Koordinatörlüğünce 4734 sayılı kanunun 22/d maddesine göre alınması kararlaştırılan ekte yazılı MAL/HİZMET/YAPIM/DANIŞMANLIK malzemenin/hizmetin firmanızca verilip verilemeyeceği ve fiyatlarının bildirilmesini rica ederiz.
Yükle
İhale Detayı
08.01.2014 14:00 Kefen ve Mezar İçi Beton Alımı
Yükle
İhale Detayı
02.01.2014 15:15 İlimiz Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait Şehirlerarası Otobüs Terminalinde zemin katta CZ-03 (6,07 m2) ve CZ-04 (6,61 m2) nolu Büfeler açık artırma usulü ile 3 yıllığına işletilmek üzere kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
02.01.2014 15:00 Mülkiyeti Belediyemize ait olup, İlimiz Bayır Mahalle, Ateş Cd. 1090 ada, 11 parsel üzerinde bulunan 17 Nolu Odun-Kömür satış irtibat bürosu 450,00 TL kira bedeli üzerinden, işletilmek üzere açık artırma usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
30.12.2013 15:00 Mülkiyeti Karabük Belediyesine ait, İlimiz Bayır Mahalle Kemal Güneş Caddesi üzerinde Belediye Hizmet binasının 3. katında bulunan (16,50 m 2)’lik Çay Ocağı, aylık kirası 500,00 TL+KDV üzerinden 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık artırma usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
23.12.2013 15:00 Mülkiyeti Belediyemize ait olup, İlimiz Öğlebeli Mahallesi, Timurlenk Sokakta, yaş sebze ve meyve hal kompleksinde, idari büronun altında bulunan 2x3=6,00 m2 işyeri aylık 250,00 TL aylık kira bedeli üzerinden, işletilmek üzere 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık artırma usulü ihale ile 36 aylığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
16.12.2013 15:00 Ekte tapu kaydı ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazların (Karabük, Merkez, Yenişehir, PTT Yanı, Kütüphane Binası) satışı 16.12.2013 Pazartesi günü yapılacaktır.
Yükle
İhale Detayı
19.12.2013 15:15 İlimiz Merkez Hürriyet Mahallesi, İnönü caddesi üzerinde (Tapuda Bayır Mahalle) 18 Pafta, 1091 Ada, 1 parselde bulunan İş Merkezinin 7. katı (466,42 m2) pazarlık usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
16.12.2013 15:00 İlimiz Ergenekon Mahallesi, Atatürk Bulvarında bulunan ve mülkiyeti Karabük Belediyesine ait olan Şehirlerarası Otobüs terminalinin krokisinde belirtilen, zemin katta AZ-15 (8.04 m2) bilet satış yazıhanesi ve birinci katta bulunan A1-15 (17,40 m2) nolu büro 2886 sayılı yasanın 43. maddesine göre kiralama süresince bir defa alınacak 350.000,00 TL. bedel üzerinden pazarlık usulü ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
20.12.2013 14:00 Biyosidal Ürünler Satın Alınacaktır
Yükle
İhale Detayı
12.12.2013 15:00 Belediyemiz tarafından ekte ki dosyada belirtilen taşınmazlar 5 yılığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
05.12.2013 15:00 Ekte tapu kaydı ve diğer özellikleri belirtilen (Yenişehir PTT Yanı Kütüphane Binası) taşınmazların satışı yapılacaktır.
Yükle
İhale Detayı
09.12.2013 15:00 İlimiz Kartaltepe Mahallesinde bulunan 14 (On dört) adet taşınmazın satışı 2886 sayılı yasanın 35/c maddesine göre açık teklif usulü ihale ile yapılacaktır.
Yükle
İhale Detayı
05.12.2013 15:00 İlimiz Merkez Hürriyet Mahallesi, İnönü caddesi üzerinde (Tapuda Bayır Mahalle) 18 Pafta, 1091 Ada, 1 parselde bulunan İş Merkezinin 7. katı (466,42 m2) açık arttırma usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
02.12.2013 15:00 İlimiz Ergenekon Mahallesi, Atatürk Bulvarında bulunan ve mülkiyeti Karabük Belediyesine ait olan Şehirlerarası Otobüs Terminalinin krokisinde belirtilen, zemin katta AZ-15 (8.04 m2) bilet satış yazıhanesi ve birinci katta bulunan A1-15 (17,40 m2) nolu büro kiralama süresince bir defa alınacak 350.000,00 TL bedel üzerinden açık artırma usulü ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
11.12.2013 14:00 Sokak hayvanlarının toplaması, nakli, halk sağlığı alanında malzeme dahil biyosidal ürün uygulama hizmeti alınacaktır.
Yükle
İhale Detayı
25.11.2013 15:00 Mülkiyeti Karabük Belediyesine ait, İlimiz Bayır Mahalle Kemal Güneş Caddesi üzerinde Belediye Hizmet binasının 3. katında bulunan (16,50 m2)’lik Çay Ocağı, aylık kirası 450,00 TL üzerinden 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık artırma usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
Yükle
İhale Detayı
11.11.2013 15:00 özel halk otobüsü statüsünde yürütülen şehir içi toplu taşıma hizmetine 3 (üç) adet hattın ilave edilerek Karabük Belediye Başkanlığı Denetiminde Çalışan Özel halk Otobüsü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hat kiralaması usulü ile özel halk otobüsü çalıştırılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 / c maddesine göre açık teklif usulüyle ihale edilecektir.
Yükle
İhale Detayı
30.10.2013 15:00 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 tarihleri arası 17 personel ile teknik şartnamesine göre su endeks okuma sayaç sökme takma vb. hizmet alımı 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Yükle
İhale Detayı